Zarządzenie Nr 28/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu zadaniowego

Materiały

Zarządzenie Nr 28/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu zadaniowego ds. opracowania zmian w regulaminie kontroli zarządczej