Zarządzenie Nr 27/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dofinansowania z ZFŚS

Materiały

Zarządzenie Nr 27/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie do wypoczynku wczasowego zorganizowanego we własnym zakresie tzw. “wczasy pod gruszą” lub wypoczynku zorganizowanego przez wyspecjalizowane jednostki w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.