Zarządzenie Nr 26/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 6 września 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2022

Materiały

Zarządzenie Nr 26/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 6 września 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 24 sierpnia w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy