Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 5 września 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2022 z dnia 8 lipca 2022r.

Materiały

Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 5 września 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2022 z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie utworzenia Zespołu d/s realizacji programu “Za życiem” w strukturze organizacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie