Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zespołu zadaniowego

Materiały

Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zespołu zadaniowego ds. modyfikacji zapisów Regulaminu Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie