Zarządzenie Nr 24/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków

Materiały

Zarządzenie Nr 24/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie