Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2022 z dnia 22.08.2022r.

Materiały

Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2022 z dnia 22.08.2022r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu d/s opracowania Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie