Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2022r w sprawie zasad korzystania przez pracowników ORE w Warszawie ze służbowych tel

Materiały

Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2022r w sprawie zasad korzystania przez pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM, Internetu mobilnego, laptopów oraz tabletów