Zarządzenie Nr 24/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w ORE w Warszawie zespołu ds. opracowania zmian w Instrukcji

Materiały

Zarządzenie Nr 24/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zespołu ds. opracowania zmian w Instrukcji obiegu dokumentów finansowych i dowodów księgowych ORE