Zarządzenie Nr 23/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w ORE w Warszawie zespołu ds. opracowania zmian

Materiały

Zarządzenie Nr 23/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zespołu ds. opracowania zmian w Standardach organizacji form doskonalenia w Ośrodku Rozwoju Edukacji