Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie