Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022r w sprawie powołania w ORE w Warszawie Zespołu d/s opracowania Kodeksu Etyki

Materiały

Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022r w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu d/s opracowania Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie