Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt: “Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020