Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w ORE w Warszawie zespołu ds. opracowania zmian w Regulaminie

Materiały

Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zespołu ds. opracowania zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie