Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 21 lutego 2022r zmieniające Zarządzenie Nr 31/2021

Materiały

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 21 lutego 2022r zmieniające Zarządzenie Nr 31/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 27 października 2021 r. sprawie powołania Centrum Koordynującego w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w związku z realizacją projektów pozakonkursowych dot. Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą