Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora ORE w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr 4/20188 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie