Zarządzenie Nr 19/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w ORE w Warszawie standardów organizacji form doskonalenia

Materiały

Zarządzenie Nr 19/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie standardów organizacji form doskonalenia