Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie nr 22/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach Wydziału Innowacji i Rozwoju Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. realizacji projektu w trybie nadzwyczajnym „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.