Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zespołu

Materiały

Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zespołu ds. opracowania zmian w Instrukcji planowania pracy i działalności ORE oraz sprawozdania z wykonywania planów dla komórek organizacyjnych prowadzących działalność edukacyjną