Zarządzenie nr 18/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 14.06.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia

Materiały

Zarządzenie nr 18/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 14.06.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr 4/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie