Zarządzenie Nr 18/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 lipca 2022r w sprawie planowania pracy i działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 18/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 25 lipca 2022r w sprawie planowania pracy i działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz składania sprawozdań z wykonania planów