Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 12/2021

Materiały

Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r.w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków grantowych zgłoszonych w ramach zamkniętego konkursu na granty w związku z realizacją projektu pn. ,”Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”