Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 04.06.2024 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do oceny zgłoszeń nadesłanych przez szkoły

Materiały

Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 04.06.2024 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do oceny zgłoszeń nadesłanych przez szkoły i wybrania Laureatów konkursu “Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników” organizowanego przez ORE w ramach projektu “Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologiczne e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się”