Zarządzenie Nr 17/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 lipca 2022r w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji programu “Za życiem”

Materiały

Zarządzenie Nr 17/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 lipca 2022r w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji programu “Za życiem” w strukturze organizacyjnej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie