Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.: “Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020