Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 1 lipca 2022r w sprawie powołania Komisji

Materiały

Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 1 lipca 2022r w sprawie powołania Komisji ds. realizacji zadania: “Ocena prac i wyłonienie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poświęconego Rodzinie Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele” w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie