Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania dwóch Komisji Egzaminacyjnych

Materiały

Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania dwóch Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy (w terminie 2 lipca 2021r.)