Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29.04.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2022

Materiały

Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29.04.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie