Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 czerwca 2022r w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy

Materiały

Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 8 czerwca 2022r w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie