Zarządzenie nr 13/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10.04.2024 r. w sprawie powołania w Wydziale Projektów Zespołu Zadaniowego

Materiały

Zarządzenie nr 13/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10.04.2024 r. w sprawie powołania w Wydziale Projektów Zespołu Zadaniowego do przygotowania i realizacji projektu niekonkurencyjnego pt.: “Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji