Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaprojektowania nowej strony internetowej

Materiały

Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu ds. zaprojektowania nowej strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie