Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 7 czerwca 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2412021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 7 czerwca 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zespołu ds. opracowania zmian w Instrukcji obiegu dokumentów finansowych i dowodów księgowych ORE