Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Konkursowej

Materiały

Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków grantowych zgłoszonych w ramach zamkniętego konkursu na granty w związku z realizacją projektu pn. “Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”