Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/2023

Materiały

Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 grudnia 2023 r. o wyznaczeniu Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie