Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania w ORE w Warszawie Zespołu Redakcyjnego BIP

Materiały

Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej.

Decyzja Nr 1 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej