Zarządzenie Nr 1/ 2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie e

Materiały

Zarządzenie Nr 1/ 2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 31/2019 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. realizacji projektu pozakonkursowego ,,Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zmienionego Zarządzenie Nr 30/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. realizacji projektu pozakonkursowego ,,Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”