Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie