Zakup zestawów klocków edukacyjnych wraz z dostawą dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.14.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp
Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00:00

 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/ore