Wyłonienie wykonawców do organizacji: Część I – 10 szkoleń 2-dniowych w Warszawie, każde dla 70 osób; Cześć II – 2 szkoleń 2-dniowych w Warszawie, każde dla 15 osób

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: Poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.18.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2
Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore