Wykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących[…]

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.52.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-11-03 10:00:00

Wykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, z afazją, z Zespołem Aspergera

https://portal.smartpzp.pl/ore/module/postepowanie