Wybór 2 ekspertów/trenerów do przeprowadzenia 4 szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 196/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-08-18 23:59:59

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru 2 ekspertów/trenerów do przeprowadzenia 4 szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej dla kadry jednostek samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół/placówek.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza aplikacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r. W tytule maila należy wpisać: TRENER do SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH

Więcej informacji w załączniku: