Weryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 86/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-05-25 15:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na:

Weryfikację (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klasy II szkoły ponadpodstawowej.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja  2021 r. do godziny 15.00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wykaz tytułów w podziale na części, rodzaj dostosowania z podaną przybliżoną liczbą stron oryginalnego podręcznika oraz datą przekazania do oceny
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy