Weryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: „Weryfikacja (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych”

Formularz cenowy (zał. nr 2) proszę przesłać na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w terminie do dnia  27 kwietnia 2023 r. do godz.10.00, wpisując w temacie wiadomości: „Usługa ekspercka – odbiór adaptacji”.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Różańska
Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych
tel.: 22/570 83 03
e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl