WA-ZUZP.2611.55.2021

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.55.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert: 2021-11-18 10:00:00

Odbiór   prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów: 1.Opiekun w domu pomocy społecznej, 2. Tapicer, 3.Technik masażysta, 4. Technik ochrony fizycznej osób i mienia, 5. Technik papiernictwa, 6. Technik programista, 7. Technik technologii szkła, 8. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, 9. Technik włókiennik, 10. Terapeuta zajęciowy

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/ore