WA-ZUZP.2611.40.2021 – Odbiór 141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.40.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-08-23 12:00:00

Odbiór  141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów: 1.Asystent osoby niepełnosprawnej, 2.Betoniarz-zbrojarz, 3.Cieśla, 4.Dekarz, 5.Elektromechanik, 6.Kamieniarz, 7.Kominiarz, 8.Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, 9.Monter izolacji budowlanych, 10.Monter izolacji przemysłowych, 11.Monter stolarki budowlanej, 12.Opiekun w domu pomocy społecznej, 13.Opiekunka dziecięca, 14.Pracownik pomocniczy gastronomii, 15.Pracownik pomocniczy krawca, 16. Tapicer, 17.Technik automatyk, 18.Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 19.Technik budownictwa, 20.Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin, 21.Technik chłodnictwa i klimatyzacji, 22.Technik elektronik, 23.Technik elektryk, 24.Technik energetyk, 25.Technik fotografii i multimediów, 26.Technik garbarz, 27.Technik gazownictwa, 28.Technik geodeta, 29.Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 30.Technik inżynierii sanitarnej,  31.Technik inżynierii środowiska i melioracji, 32.Technik masażysta, 33.Technik mechatronik, 34.Technik obuwnik, 35.Technik organizacji turystyki, 36.Technik ortopeda, 37.Technik papiernictwa, 38.Technik pożarnictwa, 39.Technik procesów drukowania, 40.Technik programista, 41.Technik przemysłu mody, 42.Technik realizacji nagłośnień, 43.Technik realizacji nagrań, 44.Technik renowacji elementów architektury, 45.Technik robót wykończeniowych w budownictwie, 46.Technik sterylizacji medycznej, 47.Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, 48.Technik technologii wyrobów skórzanych, 49.Technik technologii żywności, 50.Technik teleinformatyk, 51.Technik telekomunikacji, 52.Technik turystyki na obszarach wiejskich, 53.Technik tyfloinformatyk, 54.Technik urządzeń dźwigowych, 55.Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 56.Technik usług kelnerskich, 57.Technik usług kosmetycznych,  58.Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, 59.Technik włókiennik, 60.Technik żywienia i usług gastronomicznych, 61.Terapeuta zajęciowy, 62.Operator maszyn leśnych, 63.Technik górnictwa otworowego,64.Technik leśnik, 65.Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 66.Technik lotniskowych służb operacyjnych, 67.Technik technologii szkła, 68.Technik wiertnik, 69.Monter kadłubów jednostek pływających, 70.Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, 71.Technik budowy jednostek pływających, 72.Technik ceramik, 73.Opiekunka środowiskowa, 74.Technik ochrony fizycznej osób i mienia, 75.Zegarmistrz, 76.Złotnik-jubiler

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore