WA-ZUZP.2611.21.2022 Usługa społeczna: Odbiór 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego ż

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.21.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-09-16 09:00:00

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż: 1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno – szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) branża drzewno – meblarska (DRM); 6) branża ekonomiczno – administracyjna (EKA); 7) branża elektroenergetyczna (ELE); 8) branża elektroniczno -mechatroniczna (ELM); 9) branża fryzjersko – kosmetyczna (FRK); 10) branża górniczo – wiertnicza (GIW); 11) branża handlowa (HAN); 12) branża hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna (HGT); 13) branża leśna (LES); 14) branża mechaniczna (MEC); 15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 16) branża metalurgiczna (MTL); 17) branża motoryzacyjna (MOT); 18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO); 19) branża ogrodnicza (OGR); 20) branża opieki zdrowotnej (MED.); 21) branża poligraficzna (PGF); 22) branża pomocy społecznej (SPO); 23) branża przemysłu mody (MOD); 24) branża rolno – hodowlana (ROL); 25) branża rybacka (RYB); 26) branża spedycyjno – logistyczna (SPL); 27) branża spożywcza (SPC); 28) branża teleinformatyczna (INF); 29) branża transportu drogowego (TDR); 30) branża transportu kolejowego (TKO); 31) branża transportu lotniczego (TLO); 32) branża transportu wodnego (TWO).

Zamawiający prowadzi postępowanie na Platformie Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/ore/public/postepowanie?postepowanie=33031416