Usługa:a) składu – redakcji technicznej, przygotowania wersji elektronicznej, b)korekty po składzie, druku oraz dostawy do siedziby Zama. pięciu numerów czasopisma „WychowujMY!”

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.13.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-05-12 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore