Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 27 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż:(…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.44.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-09-20 09:00:00
Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 27 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: transportu wodnego, ekonomiczno-administracyjnej, budowlanej, górniczo-wiertniczej, przemysłu mody, mechaniki precyzyjnej, audiowizualnej, handlowej, leśnej, drzewno-meblarskiej, ogrodniczej, rybackiej, ceramiczno-szklarskiej, rolno-hodowlanej.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore