Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) WA-ZUZP.2611.19.2021

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.19.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy art 275 pkt 1 Pzp
Termin składania ofert: 2021-06-22 09:00:00

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ): w ramach branż: handlowej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, ekonomiczno-administracyjnej, leśnej, pomocy społecznej, drzewno-meblarskiej, ogrodniczej, rybackiej, transportu kolejowego.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore