Usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.12.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp
Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00:00

Usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 76 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 21 innych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów.

Zamówienie zostało podzielone na 14 Części:

Część 1: branża audiowizualna,

Część 2: branża ekonomiczno-administracyjna,

Część 3: branża elektroenergetyczna,

Część 4: branża fryzjersko-kosmetyczna,

Część 5: branża handlowa,

Część 6: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna,

Część 7: branża motoryzacyjna,

Część 8: branża opieki zdrowotnej,

Część 9: branża poligraficzna,

Część 10: branża przemysłu mody,

Część 11: branża rolno-hodowlana,

Część 12: branża spedycyjno-logistyczna,

Część 13: branża spożywcza,

Część 14: branża teleinformatyczna.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore